Direct overlijden melden 06-536 725 84

Vraag & Antwoord

Ik heb nogal wat vragen die in mijn hoofd blijven rond spoken. Is het mogelijk om die te bespreken terwijl overlijden nog niet aan de orde is?

Het is juist heel verstandig die vragen al eerder opgelost te krijgen, want je moetniet blijven rondlopen met onduidelijkheden. Als er een antwoord is gegeven kan je het laten rusten en overgaan tot de orde van de dag en genieten van de mooie dingen die er zijn. 

Ik heb een verzekering voor mijn uitvaart, waarbij op de polis een meldnummer staat bij overlijden? Moet ik dit bij een sterfgeval gebruiken?

Nee, dat is niet noodzakelijk. U mag zelf een uitvaartondernemer uitkiezen, de uitvaartondernemer licht dan de verzekeringsmaatschappij in.

Wat is het verschil tussen een eigen graf (koopgraf) of algemeen graf (huurgraf)?

Een eigen graf is meestal voor 20 jaar en na die tijd kan je het laten verlengen. Het graf is vaak bestemd voor twee personen van dezelfde familie.

Een algemeen graf is voor 10 jaar (het wettelijke grafrusttermijn) en kan na die tijd niet worden verlengd. Het graf wordt gedeeld met een onbekend persoon.

Waarom kost een begrafenis zoveel meer dan een crematie?

Het verschil in de kosten heeft te maken met het graf dat wordt uitgezocht. Een graf voor 20 of 30 jaar inclusief onderhoud begraafplaats en het openmaken van het graf (grafrecht) kost ca. € 3800 daar komen dan de kosten van uitvaart nog bij. Ook een grafsteen kost ca. €2000.

Een algemeen graf is aanzienlijk goedkoper en de totale kosten van begraven in een algemeen graf of een crematie verschillen niet veel, ca. €1200. Ook hier komen dan nog wel de kosten van de uitvaart bij.

Als er een familielid van mij komt te overlijden dan wil ik heel graag zelf de verzorging verrichten. Is dat mogelijk?

Dat kan altijd. U kunt dat aangeven bij de uitvaartondernemer die de uitvaart verzorgd en dan wordt overlegd wanneer en hoe de verzorging wordt uitgevoerd.

Ik heb hele oude overlijdenspolissen van een familielid die al een paar jaar geleden is overleden. Kan ik hier nog wat mee?

Uiteraard blijven polissen geldig totdat een uitkering of royering heeft plaats gevonden. Wel moet er, van het familielid, een akte van overlijden zijn om bij de verzekeringsmaatschappij met de polis in te dienen. Daarna gaat de verzekering over tot uitkering.

Waarom moet bij een crematie de as één maand in het crematorium blijven?

Het is wettelijk geregeld dat de as één maand in het crematorium moet blijven, om de nabestaanden de tijd te geven over de as bestemming na te denken.

Moet de as worden bewaard in een urnenmuur op de begraafplaats?

Dat moet niet, maar kan wel. Nabestaanden beslissen wat er met de as zal gebeuren. Uitstrooien door de nabestaanden zelf op een speciale plek waar de overledene vaak kwam, of in een rivier of bos, is kosteloos. Aan verstrooien op het strooiveld van een begraafplaats of bewaren in een urnen nis, zijn wel kosten verbonden, die nog al eens verschillen per gemeente.

Thuis bewaren mag uiteraard ook.

Wat gebeurt er met de bloemen die tijdens een crematieplechtigheid worden meegebracht?

De nabestaanden wordt gevraagd wat zij met de bloemen willen doen. Deze mogen mee naar huis worden genomen of bij een familielid op een bestaand graf worden neergelegd. Als de nabestaanden dat niet willen worden de bloemen op een centrale plek bij het crematorium neergelegd en verwijderd als de bloemen niet meer toonbaar zijn.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op