Direct overlijden melden 06-536 725 84

Algemeen

Laat alle (mogelijke) erfgenamen weten dat ze geen financieel waardevolle spullen uit  het huis van de overledene mogen meenemen. Daarmee bestaat de kans dat iemand  de erfenis zuiver aanvaardt. Ook eventuele schulden van de overledene komen dan voor diens rekening. Liggen er waardevolle spullen in huis? Overleg dan wie de spullen in veiligheid stelt en leg dit schriftelijk vast.

Als u zelf het overlijden meldt bij een bedrijf of instantie, stuur dan niet alleen een kopie van de akte van overlijden mee, maar ook gegevens van de overledene zoals het uitkerings- of polis nummer. Informeer of instanties een verklaring van erfrecht nodig hebben voor de afwikkeling. Voor een verklaring van erfrecht gaat u naar de notaris. Bewaar de rekening van de uitvaart. U heeft die misschien nodig voor de uitkering van de uitvaartverzekering of als aftrekpost voor de erfbelasting. Degene die de opdracht geeft voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling.

Informeer of er een testament is. Dit kan bij de notaris of u kunt zelf schriftelijk informeren bij het Centraal Testamenten register. 

Had de overledene een auto? Zorg ervoor dat de erfgenamen binnen vijf weken het kentekenbewijs hebben overgeschreven (ook als u de partner bent van de overledene). Gaat de auto naar de sloop, kies dan voor een erkend sloopbedrijf. Alleen zo krijgt u een vrijwaringsbewijs. 

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op