Direct overlijden melden 06-536 725 84

Verzekeringen

In de papieren of de bankafschriften ziet u waar de overledene was verzekerd.

Was er een verzekering die uitkeert bij overlijden? Laat Scholtus uitvaart de verzekering bekijken of vraag zelf de overlijdensuitkering aan.  Op de polis of in de voorwaarden van de verzekering staat wie de uitkering ontvangt. Meestal is dat de partner.

Had u met uw overleden partner een gezamenlijke zorgverzekering? Vraag de zorg verzekeraar om de polis aan te passen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op