Direct overlijden melden 06-536 725 84

Belasting

Bewaar alle facturen van de kosten die de erfgenamen maken vanwege het overlijden. Sommige kosten zijn aftrekbaar van de erfbelasting. Andere kosten verrekent u later met de andere erfgenamen.

Na het overlijden doet u voor de inkomstenbelasting aangifte van het jaar van overlijden. Van de Belastingdienst krijgt u dan meestal een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting van de overledene. U betaalt de belasting die de overledene nog was verschuldigd. Dat kan van de bankrekening van de overledene, als daar genoeg geld op staat.

Erft u een koophuis? Dan rekent de erfbelasting met de WOZ­waarde van vorig jaar. Vindt u die te hoog? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Dit kan erfbelasting schelen.

Na een overlijden ontvangt u als erfgenaam meestal automatisch een aangifteformulier voor de erfbelasting. Krijgt u dat niet, dan moet u het formulier zelf opvragen bij de Belastingdienst. U heeft acht maanden om belastingaangifte te doen.

Erft u als partner volgens de wettelijke verdeling, maar pakt dat belastingtechnisch ongunstig uit? Dan heeft u drie maanden om af te zien van de wettelijke verdeling. De notaris kan samen met u bekijken welke verdeling belastingtechnisch gunstig kan zijn.

Heeft u na het overlijden van uw partner een eenpersoonshuishouden? Vraag of uw tarief voor de rioolbelasting en anderegemeentelijke belastingen omlaag kunnen. Soms heeft u recht op hogere huursubsidie.

Blijft u na het overlijden alleen achter met uw kinderen? Vraag advies aan een belastingadviseur of de belastingtelefoon over aftrekposten voor bijzondere lasten.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op