Direct overlijden melden 06-536 725 84

Bankzaken

Bankzaken kunnen niet wachten en moeten worden afgehandeld. De hypotheek of huur moet worden betaald, maar ook komen er nog steeds rekeningen binnen. Wacht daarom niet te lang met het regelen van de bankzaken. Benader de bank, meld het overlijden en vraag wat het beleid van de bank is omtrent een overlijden. Onderstaand in het kort een aantal belangrijke punten.

Als u gevolmachtigde bent, toon dan bij de bank een verklaring van erfrecht, dan kunt u de bankzaken afhandelen.

Vraag de bank om een overzicht van de periodieke betalingen en automatische incasso's. Op de bankafschriften ziet u welke abonnementen iemand had.

Worden vaste betalingen meteen stopgezet? Is de en/of rekening nog beschikbaar? Geef het overlijden door aan bedrijven die automatisch incasseren en waarvan de levering niet zomaar kan worden stopgezet, bijvoorbeeld gas, water en licht. Maak afspraken met  die bedrijven. Vraag bijvoorbeeld om een lager maandelijks bedrag (het energiebedrijf kan een leegstandtarief in rekening brengen). 

Dienen de rekeningen op een andere naam komen te staan? Is het mogelijk producten op te zeggen?

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een loket geopend voor slapende tegoeden: slapendetegoeden.nl. Hier kunt u nagaan welke bankrekeningen aanwezig zijn. Meld het overlijden en vraag een bewijs van het tegoed op het moment van overlijden.

Had de overledene beleggingen? Vraag wat de waarde was op het moment  van overlijden. U dient dit aan te geven bij de erfbelasting. U kunt met de erfgenamen overleggen wanneer het een goed moment is om de beleggingen te verkopen. Dit is niet direct noodzakelijk, maar kan ook pas in overleg op langere termijn plaatsvinden. 

Eventuele schuldeisers mogen zich na drie maanden melden. U heeft ook zelf een plicht om schuld­eisers te benaderen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op