Direct overlijden melden 06-536 725 84

Uitvaart maatregelen en vragen rondom corona

Scholtus Uitvaart is zich bewust van de ernst van coronabesmettingen. Daarom volgen wij de adviezen van het RIVM, GGD en onze BGNU brancheorganisatie goed op om onze dienstverlening veilig voort te kunnen zetten en daarbij de gezondheid van nabestaanden en aanwezigen voorop te stellen. 

Belangrijk om te weten:

  • De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen bestaan.
  • Om besmetting te voorkomen is er geen nazit en worden er geen drankjes geschonken.
  • Wij vragen uw medewerking om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Ter bescherming van uw en onze gezondheid is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat wij een eerste regelgesprek klein houden, het liefst in het Scholtus uitvaarthuis vanwege de 1,5 meter en veelal telefonisch, beeldgesprek of WhatsApp contact onderhouden.

Alle maatregelen zijn van invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden, toch doen wij ons uiterste best om een gedenkwaardig en mooi afscheid te bieden.

Hieronder vindt u veel voorkomende vragen. Uiteraard  staan wij voor u klaar voor alle vragen.

Wat moet ik doen als mijn dierbare overlijdt door toedoen van het coronavirus?

U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 0344-683244. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. 

Kan de uitvaart doorgaan als mijn dierbare (vermoedelijk) overleden is door toedoen van het coronavirus?

De uitvaart kan doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet besmet is. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Wij volgen een hygiëneprotocol voor de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico.  Zo dragen wij  bijvoorbeeld extra beschermende kleding, mondkapjes en handschoenen. De kans op verspreiding via een overleden persoon is overigens klein.

Wilt u zeker weten of uw dierbare is overleden aan corona of controleren of uzelf besmet bent geraakt?

Onze partner Laboral is een ISO gecertificeerd laboratorium dat geaccrediteerd is als Corona Opschalingslaboratorium. Klik hier om een zelfafnameset te bestellen.

Komen jullie bij ons thuis om de uitvaart te regelen?

De uitvaart thuis regelen is mogelijk met een hele kleine bezetting van 2 familieleden, vanwege de 1,5 meter regel geven wij de voorkeur om het regelen in het Scholtus uitvaarthuis te doen.

Wat gebeurt er met mijn dierbare na overlijden aan het coronavirus?

Om onze veiligheid te waarborgen, verzorgen wij uw dierbare niet bij u thuis en niet samen met u in ons uitvaarthuis. Wij halen uw dierbare op voor de verzorging in de verzorgingsruimte van het uitvaarthuis. Wij zullen uw dierbare verzorgen en opbaren in een door u uitgekozen kist waarna u in het uitvaarthuis of bij u thuis, uw dierbare kunt bezoeken en afscheid kunt nemen tot op de dag van de uitvaart.

Wij dragen tijdens het verzorgen van overledenen met corona altijd extra beschermende kleding

Is thuisopbaring mogelijk met het coronavirus?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, wel dekken wij de kist af met een doorzichtige plaat. Huidcontact met de overledene door de nabestaanden mag ook, mits daarna de handen 20 seconden lang goed gewassen worden.

Is het coronavirus na overlijden nog besmettelijk?

Als antwoord op deze vraag laat het RIVM weten, dat het huidige coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Uit onderzoeken bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat het virus na overlijden van de patiënt maar kort kan overleven. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker om te weten is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet zorgvuldig uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Mag het rouwbezoek in het Scholtus uitvaarthuis doorgaan?

  • Er kan rouwbezoek in besloten kring plaatsvinden. Er kunnen 10 mensen tegelijk in de betreffende aula toegelaten worden. 
  • Voor alle bezoekers aan ons uitvaarthuis geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand van elkaar genomen moet worden.

Hoeveel mensen mogen er aanwezig zijn bij een uitvaartdienst?

Bij de uitvaartplechtigheid  mogen er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.

Hoeveel personen mogen er bij een condoleance zijn?

Een condoleance kan bij Scholtus uitvaart in sessies van 25 personen gehouden worden om de 1,5 m te kunnen garanderen, mensen melden zich daarvoor aan, telefonisch of per email.

Zijn er mogelijkheden om meer dan 30 gasten bij de uitvaart te betrekken?

Het aantal personen is in alle gevallen maximaal 30. In crematorium Tiel is het wel mogelijk om de uitvaart via een live-stream te volgen. Via een beveiligde link kunnen genodigden meekijken naar de uitvaartdienst in de aula.
Daarnaast kunnen we, als de nabestaanden dit wensen, de afscheidsdienst opnemen. De nabestaanden ontvangen de opname op een usb-stick en kunnen deze zo delen met anderen.

Een live-stream op andere locaties is ook mogelijk tegen meerkosten.

Condoleren, kan dat wel?

Een condoleance kan bij Scholtus uitvaart in sessies worden gehouden, mensen melden zich daarvoor aan, telefonisch of email. In de Conference zaal staan afstandstippen op de vloer, waardoor iedereen 1,5 m uit elkaar blijft.

Koffie en thee mogen niet geschonken worden.

Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?

Ondanks dat er geen hand gegeven mag worden zijn er diverse andere manieren om uw respect te tonen en nabestaanden te condoleren. Op gepaste afstand kunt u:

  • uw eigen hand op uw hart te leggen.
  • uw handen ineen te vouwen voor de borst met gebogen hoofd.
  • met een of beide handen een handkus te geven.
  • Een buiging maken

Kan iemand die in quarantaine zit een uitvaart bijwonen?

Nee, niet persoonlijk, de quarantaineregels blijven gelden. Het RIVM schrijft voor dat mogelijk besmette personen worden geacht thuis te blijven. Het is wel mogelijk om de uitvaart via een live-stream bij te wonen.

Kunnen ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem naar de uitvaartdienst komen?

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een uitvaart bij te wonen evenals het bezoeken van de condoleance. 

Scholtus uitvaart kan handschoenen en mondkapjes beschikbaar stellen tijdens het condoleren of tijdens de uitvaartplechtigheid.

Mag iemand met gezondheidsklachten naar een rouwcentrum of uitvaart komen?

Gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is met het coronavirus. Wij verzoeken deze mensen om uit zorg en veiligheid voor andere thuis te blijven en op een andere manier hun medeleven te tonen. Bijwonen kan digitaal via een live-stream.

Organiseert Scholtus Uitvaart in een later stadium nog herinneringsbijeenkomsten voor mensen die tijdens de coronacrisis een uitvaart hadden?

Uit ervaring weten wij als geen ander dat een samenzijn veel nabestaanden, familie en vrienden rust en troost bieden. Omdat dit samenzijn met de huidige omstandigheden beperkt is willen wij een extra herinneringsbijeenkomst aanbieden wanneer de situatie dat weer toelaat. Zo hopen wij meer voor de nabestaanden te kunnen betekenen. 

De exacte invulling van zo’n herinneringssamenzijn wordt later gesproken. 

Wij stellen onze ruimte gratis beschikbaar alleen de consumpties worden gefactureerd. 

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op